Edward Tufte (ur.1942). Człowiek, który zmienił oblicze analizy danych, a dokładnie ich prezentacji. To jego podejście stanowi widoczną podwalinę pod założenia prezentacji danych w systemie QlikView.

Słów parę o skutecznej prezentacji. Tufte daje nam parę wskazówek:

1. Prezentuj dane “na bogato” – np. poprzez łączenie tekstu z obrazkiem, używanie wykresów przebiegu w czasie (sparkline)

2. Nie ukrywaj danych, pokazuj prawdę – strony sportowe i giełdowe pokazują wiele danych, szczegółowość nie jest zakryta. Tendencje obecne wskazują na prezentację tylko zagregowanych danych. “Największym zagrożeniem dla poznania prawdy jest ukrywanie danych (cherry-picking)”.

3. Nie używaj wykresów śmieciowych (chartjunk) – Wykres śmieciowy to taki, w którym informacja ginie wśród nadmiaru rozpraszających elementów, bądź po prostu ładnie wygląda, a nie przekazuje nic istotnego.

4. Pokazuj zmienność danych, a nie projektuj jej

5. Wykres ma posiadać jak najmniejszy współczynnik kłamstwa (lie-factor) – oko ludzkie można łatwo oszukać używając np. grafiki 3D. Wielkość różnych elementów wykresu (np. kołowego 3D) i ich relacja do innych elementów może być dla oka kłamliwie odbierana.

PowerPoint to zło.

Impuls do wzmożonej dyskusji na jego temat dał opublikowany w 2003 roku na łamach czasopisma „Wired” artykuł Edwarda Tufte o prowokacyjnym tytule PowerPoint is Evil.W bezceremonialny sposób skrytykował PowerPoint, pisząc, iż program ten zamienił wszystkich w nudziarzy, marnuje czas, obniża jakość i wiarygodność komunikacji, a także, co bardzo niepokojące, negatywnie wpływa na ludzkie zdolności intelektualne.

Zdaniem Tufte’a domyślne szablony PowerPointa skłaniają do redukcjonizmu, a powstałe w oparciu o nie slajdy upraszczają każdy złożony problem, rozbijając go na niespójne i niepowiązane ze sobą fragmenty. Taki sposób przedstawienia informacji może wywołać daleko idące i tragiczne skutki.

Według Tufte’a, to właśnie prezentacja PowerPoint uniemożliwiła ocenienie skali ryzyka i wpłynęła na błędne decyzje podejmowane przez NASA podczas lotu wahadłowca Columbia w 2003 roku, kiedy to ów prom uległ zniszczeniu, a cała załoga zginęła. Teza ta, równie prowokacyjna jak dołączony do artykułu obrazek przedstawiający olbrzymi posąg Stalina, który wydaje rozkaz: “Następny slajd, proszę” (screen), ma z pewnością zwrócić uwagę na przemożny, a przy tym szkodliwy wpływ prezentacji na jakość wystąpień publicznych. Zdaniem Tufte’a prelegent wyświetlający prezentację zyskuje nad publicznością władzę wręcz totalitarną.

Źródła + więcej informacji:

Wikipedia – Edward Tufte: http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Tufte

Artykuły E.Tufte : http://www.edwardtufte.com/tufte/

Skuteczna prezentacja edukacyjna: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/49/id/1010

 

Edward Tufte, dobre praktyki prezentacji danych