Kto miał już okazję przygotowywać aplikację pod użytkowników, którzy dysponują różnymi rozdzielczościami ekranów, wie, że to nie jest łatwy chleb do zgryzienia. Qlik nie wspomaga nas (póki co) zbyt mocno w tej kwestii. Jedną z propozycji jest wprowadzenie modułu, który możemy przypisać np. jako trigger przy ładowaniu dokumentu, lub po prostu przypiąć pod przycisk. Moduł działa bez problemów w ramach projektu, lecz w podglądzie WebView lub przeglądarkach – już nie (!). Wyjątkiem jest Internet Explorer z uruchomionym pluginem QlikView.

SUB Zoom
  ActiveDocument.GetApplication.WaitForIdle
  ActiveDocument.ActiveSheet.FitZoomToWindow
  ActiveDocument.GetApplication.WaitForIdle
  ActiveDocument.ActiveSheet.ApplyZoomToAllSheets
End Sub

Moduł działa tak samo jak polecenie z zakładki: View / Fit Zoom to Window

Oczywiście polecam też inne opcje, które dostarcza Qlik dla przygotowania projektu pod różne rozmiary ekranu:

 

Zrzut ekranów:

Porównanie działania modułu

 

Download:

 QlikBlog_auto_resize.qvw

Dostosowanie rozdzielczości do rozmiarów okna