Qlik DataMarket jest wbudowaną w Qlik Sense oraz w QlikView 12 (za pośrednictwem connectora) usługą chmurową (DaaS, Data as a Service) umożliwiającą pobranie przygotowanych danych statystycznych z zewnętrznych źródeł do własnego modelu danych.

Porównanie dostępnych wersji:
Qlik DataMarketFreePremium
Kursy walut (na wybrany dzień)3 waluty (EUR, USD, GBP)ponad 160 walut
Statystyki pogodowe dla miast50 miast (bez polskich)ponad 2 500 miast
Wskaźniki rozwoju gospodarczego ponad 200 krajów

- dane z Banku Światowego:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BoP, Bilans płatniczy w US$)
Bezrobocie
Dług publiczny (% PKB)
Długość życia (Life expectancy at birth, w latach)
Dochód narodowy (GNI) na mieszkańca
Eksport towarów i usług (% PKB)
Emisja CO2
Import towarów i usług (% PKB)
Inflacja
Internet users (na 100 osób)
PKB ($)
PKB na mieszkańca (per capita w $)
Populacja
Rolnictwo (% PKB)
Stopa alfabetyzacji populacji
Ubóstwo
Współczynnik Giniego (wskaźnik nierówności społecznej)
Wzrost PKB (% roczny)
Urodzenia obcokrajowców w Europie
Liczba osób urodzonych za granicą
Statystyki populacji Europy, USA, Kanady i Indii wg regionów
Statystyki populacji w podziale na płeć i grupy wiekowe
Giełda - raporty finansowe ponad 100 tys. firm z całego świata
Indeksy giełdowe (główne giełdy, w tym warszawska)
Płaca minimalna w krajach Europy
Miesięczna stopa bezrobocia w krajach Europy
Statystyki ryzyka biedy i wykluczenia społecznego w krajach Europy
USA - statystyki społeczne, gospodarka mieszkaniowa, edukacja, zdrowie
USA - statystyki dynamiki rozwoju biznesu
Import wielu statystyk z Eurostatu (za jednym razem)

 

Qlik DataMarket
Tagi: