Wraz z nowym rokiem przychodzi pierwsze wyzwanie Qlikowe dot. numeru tygodnia. Jeśli w twoim skrypcie lub wyrażeniu obliczeniowym używasz fukncji Week(Date) sprawdź koniecznie dwie zmienne wpływające na właściwą numerację tygodnia. Są one definiowane na początku skryptu:

SET FirstWeekDay=0;  // pierwszy dzień tygodnia to PONIEDZIAŁEK
SET BrokenWeeks=0;  //gdy 0 numeruje od pierwszego całego tygodnia w nowym roku

Powyższe ustawienie prawdpodobnie będzie prawidłowe w większości przypadków.

Zobacz różnicę:

Przełom roku, a numer tygodnia, zmienna BrokenWeeks
Tagi: