Po utworzeniu modelu warto zrobić mały porządek z oznaczeniami kolumn, co jest czym – wymiarem czy miarą. Jeśli oznaczymy, że dana kolumna jest wymiarem (dimension), to przy tworzeniu nowego obiektu (np.chart) na liście wyborów kolumn wymiary będą zaznaczone na szaro i wylistowane u góry.

Gdy przejdziemy do określania miar obiektu w polu w definicji miary (expression) nasze kolumny oznaczone jako miary będą zaznaczone i wylistowane pierwsze.

 

W Qliku możemy to zrobić na kilka sposobów. Ja opiszę trzy:

  • Sposób I – W ustawieniach dokumentu – zakładka Tables:

 

  • Sposób II – w Load Script tworzymy nową zakładkę, nazwijmy ją TAGS >> oznaczamy nasze kolumny jako $dimension lub $measure:
//DIMENSIONS - wymiary
TAG FIELD Produkt with $dimension ;

//MEASURES - miary
TAG FIELD SprzedazNetto with $measure;
TAG FIELD SprzedazBrutto with $measure;

  

  • Sposób III – w Load Script wprowadzamy INLINE TABLE lub ładujemy dane z Excela. Wymiary i miary rozpisujemy w dwóch kolumnach: Pole, Tags ($dimension lub $measure):

Nastepnie mapujemy Excela i poleceniem TAG FIELDS USING nazwa_tabeli oznaczamy TAGI w dokumencie.

TagsTable:
Mapping LOAD 
	 Pole, 
     Tags
FROM
tags.xlsx
(ooxml, embedded labels, table is Arkusz1);

Tag Fields using TagsTable;

 

Jeśli jakieś kolumny nie mamy w naszym modelu, a oznaczamy ją TAG`iem, zostanie on zignorowany.

TAG FIELD – oznacz co jest wymiarem, a co miarą