QlikView pozwala na otwarcie bezpośrednie pliku QVD, lecz z ograniczeniem podglądu pierwszych 100 wierszy. I na tym kończy się jego funkcjonalność. Qlik Sense nie otworzy nam wcale pliku QVD z poziomu Windows (jedynie podgląd przy budowie modelu danych). Jeśli chcemy “czegoś więcej” zachęcam do zapoznania się z darmowym narzędziem Q-Eye. 

Link: http://www.etl-tools.com/products/q-eye-overview.html

Program pozwala m.in. na bezpośrednią edycję danych, załadowanie do podglądu dowolnej liczby wierszy (w tym wszystkich), przeszukiwanie danych, usuwanie, dodawanie, eksport do Excela oraz wygenerowanie gotowego skryptu do LOAD SCRIPT Qlika!

Na ciekawostkę zasługuje fakt, że możemy szybko podejrzeć podsumowanie struktury metadanych (ile Qlik przechowuje unikalnych wartości danej kolumny, wpływających na rozmiar pliku):

ps. Dzięki Łukasz Cz. za podrzucenie tej informacji! 🙂

Q-Eye – program do podglądu plików QVD i QVX