Zachęcam do zapoznania się z raportem Gartnera oceniającym systemy BI przez ich użytkowników. Zarejestruj się i zobacz raport: http://go.qlik.com/GMQ-2018.html

Jak widzimy na analizie kwadrantu (poniżej) w porównaniu z zeszłym rokiem Qlik zanotował znaczną zmianę w kierunku WIZJI, a troszkę mniejszą w kierunku ZDOLNOŚCI WYKONAWCZEJ.

DOCENIONO:

  • skalowalność produktu – czyli jego silnik asocjacyjny, od pewnego czasu wspólny między QlikView a Qlik Sensem oraz możliwość jego wykorzystania w zewnętrznych aplikacjach firm trzecich.
  • zróżnicowany marketing – wachlarz eko-systemu Qlika, docieranie do różnych odbiorców, oferowanie i odkrywanie świata wizualizacji danych, dostarczanie darmowego oprogramowania  dla ponad 300 organizacji typu non-profit. Podkreślono także fakt, że magazyn “Fast Company”  uznał Qlika jako jednego z Top 10 innowacyjnych firm dla obszaru dobra społecznego.
  • wizję produktu – w tym wszelkie integracje, które miały miejsce: wspólny silnik dla QV i QS, NPrinting i DataMarket (szybki dostęp do danych publicznych). Czekamy na implementacje rozwiązań chmurowych (multicloud) i big data.
  • sieć partnerów – 70% wdrożeń odbywa się przez firmy partnerskie. Pojawiła się tu uwaga o wolnej adaptacji firm partnerskich z przechodzeniem na system Qlik Sense.

ZAGROŻENIA:

  • self-service – podejście zmiany z przygotowanych przez developerów modeli danych i raportów w stronę samoobsługi w tworzeniu przez samych użytkowników własnych dashboardów może powodować spowolnienie we wdrożeniu nowego systemu BI w firmie. Zaawansowane zmiany lub obliczenia na poziomie modelu danych nadal wymagają odpowiednich umiejętności “skryptowania”.
  • koszt oprogramowania – istniejący klienci QlikView nie otrzymują produktu Qlik Sense w ramach serwisu utrzymania, chyba że przeprowadzą migrację. Klienci rzadko migrują, ponieważ QlikView jest ciągle rozwijany w danych firmach. Również ceny tych dwóch produktów są drastycznie różne. Qlik Sense ma przede wszystkim model oparty na użytkowniku (chociaż jeden token może być współużytkowany przez wielu użytkowników, którzy nie logują się często), a QlikView ma bardziej elastyczne opcje cenowe. Z referencyjnych klientów firmy Qlik, 27% cytowało koszt oprogramowania jako ograniczenie do szerszego wdrożenia. Na rynku, w którym występuje presja na obniżanie cen, koszty będą nadal wyzwaniem. Podobnie jak w przypadku wielu innych dostawców BI, Qlik przechodzi na model wyceny oparty na subskrypcji.
  • spowolnienie – Qlik w styczniu 2018 r. dokonał redukcji zatrudnienia o 10% . Głównie w sprzedaży, ponieważ przesuwa swój nacisk na sprzedaż w przedsiębiorstwach z partnerami prowadzącymi sprzedaż w małych i średnich organizacjach. Budzą niepokój również zmiany w kierownictwie wykonawczym, w szczególności CEO, CTO i wiceprezesa ds. Sprzedaży.
  • migracja – temat dotyczy przejścia z istniejących wdrożeń QlikView na Qlik Sense. 18 % klientów Qlik planuje przerwać lub ograniczyć korzystanie z QlikView, niekoniecznie wybierając Qlik Sense. Brak prostych narzędzi do migracji oznacza, że klienci mogą zmienić dostawcę.

Raport Gartnera – ocena rynku Business Intelligence 2018
Tagi: