Zadanie:

Chcemy pobrać ścieżki do plików ze wskazanego folderu jak i folderów podrzędnych.

 

Przykład – mamy folder “moje_pliki”. Skrypt ma pobrać ścieżki do wszystkich plików znajdujących się w hierarchii poniżej wskazanego folderu.

Rozwiązanie:

Skrypt poniżej. Wykomentowałem wiersze, które pozwolą na wyfiltrowanie tylko wybranych rozszerzeń plików.

Ustawiamy tylko zmienną dla ścieżki, którą skanujemy, reszta nie wymaga zmian.

set vSciezkaZalacznikow = 'C:\moje_pliki';


sub Sciezka (Root)

// ładowanie tylko wybranych rozszerzen
// for each Ext in 'pdf', 'xls'
// for each File in filelist (Root&'\*.' &Ext)

for each File in filelist (Root&'\*.*')

Zalaczniki:
Load 

'$(File)' as Sciezka, 
SubField('$(File)', '\',SubStringCount('$(Root)','\')+1) as Folder, 
SubField('$(File)', '\',SubStringCount('$(Root)','\')+2) as Plik, 
FileSize('$(File)') as Rozmiar, 
FileTime('$(File)') as DataModyf

autogenerate 1;

next File
// next Ext

for each Dir in dirlist (Root&'\*' )
call Sciezka (Dir)
next Dir
end sub

call Sciezka (vSciezkaZalacznikow);

 

Download:

 QlikBlog_pobieranie_sciezek_do_plikow.qvw

 

Ładowanie ścieżek do plików ze wskazanego folderu i podfolderów