Jeśli potrzebujesz właściwie zaokraglić do “iluś” miejsc po przecinku użyj funkcji ROUND:

=Round(86.656982, 0.01)   Rezultat: 86.66

 

Użycie funkcji Num() będzie zmieniało wyświetlany format, ale nie zaokrągli liczby np. przy wyliczeniu TOTAL lub exporcie do Excela.

Round(86.656982, 0.01) = Round(86.660001, 0.01)

Num(86.656982, ‘#0.00’) <> Num(86.660001, ‘#0.00’)

Zaokrąglanie liczb