Zaokrąglanie liczb

Jeśli potrzebujesz właściwie zaokraglić do “iluś” miejsc po przecinku użyj funkcji ROUND: =Round(86.656982, 0.01)   Rezultat: 86.66   Użycie funkcji Num() będzie zmieniało wyświetlany format, ale nie zaokrągli liczby np. przy wyliczeniu TOTAL lub exporcie do Excela. Round(86.656982, 0.01) =