Czasami potrzeba by w set analysis wyłączyć selekcję na datach. Zamiast wypisywać wszystkie pola, użyte w kalendarzu, a mogące być selekcją, np. Year=, MonthName=, itd… możemy użyć zmiennej.

Henric Cronström z Qlika podpowiada, by użyć zmiennej, która automatycznie wygeneruje nam listę selekcji użytkownika na Kalendarzu i wyczyści ją.

W Load Scripcie ustawiamy jej definicję:

Set vClearCalendar = "='[' & Concat({1<$Table={'Calendar'}>} $Field, ']=,[') & ']=' ";

W naszych obiektach możemy odwołać się do niej w set analysis:

Sum ({$<$(vClearCalendar)>} Amount)

Co rozumie się przez wykonanie przykładowo poniższego kodu:

Sum ({$<[Date]=,[Day]=,[Month]=,[Week]=,[Year]=>} Amount)

Analogiczne czyszczenie selekcji, możemy zastosować do innych tabel, wpisując w definicję zmiennej daną nazwę tabeli.

Żródło: https://community.qlik.com/blogs/qlikviewdesignblog/2013/11/18/dollar-expansions

Czyszczenie wszystkich selekcji kalendarza w set analysis