Developerzy Business Intelligence koncentrują się w swojej pracy przede wszystkim na twardych obszarach, takich jak: zaprojektowanie architektury, przygotowanie ETL oraz warstwie obliczeniowej, skupiając swoją uwagę na jakości danych jednocześnie zaniedbując aspekt poprawnego przekazu informacji. Coraz częściej dostrzegana jest jednak warstwa wizualna, której należy poświęcić równie sporo wysiłku aby nasze dashboardy spełniały ogólną definicję estetyki oraz spotkały się z zainteresowaniem odbiorców. To przecież praca użytkowników z naszymi apkami oraz spostrzeżenia i odkrycia jakie dzięki nim dokonują są naszym największym sukcesem.

Kierując się potrzebą zgłębienia wiedzy o skutecznym komunikowaniu danych, w moje ręce trafiła książka “Storytelling with Data” zawierająca zbiór najlepszych praktyk prezentacji danych, zebranych przez autorkę Cole Nussbaumer Knaflic podczas wieloletniej pracy, m.in. dla Google. Cole proponuje podejście do danych zgodnie z następującymi zasadami: Understand the context -> Choose an appropriate visual display -> Eliminate clutter -> Focus attention where you want it -> Think like a designer -> Tell a story.

Pozycja wydana w 2015 nadal jest jak najbardziej aktualna i na świetnych przykładach ujawnia sposoby budowania skutecznych raportów oraz tłumaczy na czym polegają różnice pomiędzy zagmatwaną, a skuteczną prezentacją.

źródło: Storytelling with Data, Cole Nussbaumer Knaflic

 

Książka nie jest bezpośrednio ukierunkowana do developerów narzędzi analitycznych i nie przewiduje w swoich rozwiązaniach dynamicznej pracy z wizualizacjami. Jest natomiast skierowana do wszystkich osób odpowiedzialnych za prezentację danych przed swoim audytorium. Nie stoi więc nic na przeszkodzie aby skorzystać z tych podpowiedzi i przygotować nasze wizualizacje w sposób jak najbardziej czytelny z duchem minimalizmu i esencjalizmu, czyli im mniej i efektywniej – tym lepiej.

Przywołany w książce cytat Blaise Pascal’a doskonale opisuje kwintesencję pracy designera BI:

“I would have written a shorter letter, but I did not have the time”

– łatwo jest zwizualizować dużą ilość informacji, ale sztuką jest wybrać i podkreślić tylko to co najistotniejsze.

Skarbnica pożytecznej i zaskakującej wiedzy, pełna przemyśleń oraz świetnych przykładów. Polecam poszerzanie swojej wiedzy w kierunku doskonalenia wizualizacji oraz sposobu w jaki oddziaływują na naszych użytkowników. Jeśli masz swoje przemyślenia na ten temat lub inne pozycje godne polecenia – proszę podziel się nimi w komentarzach!

Storytelling with Data