Rozwijając biznes, warto gromadzić dane, które stanowią podstawę funkcjonowania każdej firmy. Niezależnie od działu – kadry, płace, sprzedaż, logistyka, marketing – pod cyframi kryją się bezcenne informacje na temat zysków, strat, korzyści i zagrożeń. Aby ustalić strategię, dalsze kroki, i planować rozwój przedsiębiorstwa, z pomocą przychodzą systemy do ekstrakcji danych, transformacji (w celu np. ujednolicania) i dalszego przesyłania. Ponadto, dane to także maile i szereg innych, kluczowych dla organizacji plików. Zanim jednak dojdziemy do clou Business Intelligence, warto zadać sobie fundamentalne dziś pytanie – gdzie magazynować dane? Czy w ramach rozbudowy własnej infrastruktury sieciowej, czy korzystając z rozwiązań chmurowych? Przyjrzyjmy się jak wyglądają trendy w Unii Europejskiej i na którym miejscu plasuje się Polska.

Przede wszystkim, aby korzystać z chmury obliczeniowej, należy posiadać dostęp do Internetu. Nie będzie dla nikogo niespodzianką fakt, że w 2021 roku 98% przedsiębiorstw w UE zatrudniających co najmniej 10 osób posiadało taki dostęp. Oraz, co najważniejsze, średnia procentowa krajów członkowskich Unii Europejskiej, które używają chmury obliczeniowej to 42%. Dla porównania, w krajach skandynawskich, takich jak Szwecja lub Finlandia jest to 75%, a w Polsce około 25%*. W 2020 roku średnia unijna stanowiła 36%, w 2016 tylko 19%, widać więc wyraźnie, że trend przybiera na sile.

Warto zwrócić uwagę, do czego firmy wykorzystują chmurę. Spośród przedsiębiorstw, które zadeklarowały korzystanie z chmury obliczeniowej, zdecydowana większość (79%) wybrała rozwiązanie chmurowe do hostowania swoich systemów poczty elektronicznej. Około dwie trzecie przedsiębiorstw wykorzystywało chmurę do przechowywania plików (68%) oraz do oprogramowania biurowego, takiego jak edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne (61%). Ponad połowa korzystała z chmury do oprogramowania zabezpieczającego (59%).

Co najważniejsze, przedsiębiorstwa te korzystały z chmury także w celu uzyskania dostępu do bardziej zaawansowanych aplikacji dla użytkowników końcowych, takich jak aplikacje finansowe/księgowe (48%), do zarządzania relacjami z klientami (27%) oraz do planowania zasobów przedsiębiorstwa (24%).

Spośród najbardziej zaawansowanych usług w chmurze ponad połowa (59%) przedsiębiorstw korzystających z chmury zgłosiła korzystanie z aplikacji oprogramowania zabezpieczającego, 47% hostowało w chmurze bazy danych przedsiębiorstwa, a jedna piąta (21%) korzystała z platformy obliczeniowej zapewniającej hostowane środowisko do tworzenia, testowania lub wdrażania aplikacji.

Co te dane oznaczają dla polskiego przedsiębiorstwa? Trendy są zbyt silne, aby wyłącznie je obserwować, należy działać. Przenoszenie danych do chmury posiada niekwestionowane zalety, takie jak szybkość i łatwość dostępu do informacji, mobilność i bezpieczeństwo. Co równie ważne, wszystkie najpopularniejsze systemy ERP (takie jak SAP) czy Business Intelligence (QlikAltairmogą działać w chmurze lub w modelu hybrydowym (oczywiście lokalnie również). A to olbrzymia zaleta dla każdego pracownika, który używa danych w swojej codziennej pracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniach systemów BI w firmie, skontaktuj się ze mną.

Bibliografia:

Zdjęcia: https://unsplash.com/ & https://ec.europa.eu/eurostat

Oryginalny artykuł znajdziesz tutaj.

Chmura obliczeniowa jest wykorzystywana już przez 42% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Tagi: