Jeśli korzystamy z QlikView wersji Desktop przechodząc przez zakładkę HELP >> About QlikView znajdziemy ikonkę Qlika w lewym dolnym rogu. Klikając raz prawym przyciskiem myszy na tej ikonce będziemy mieli dostęp do tzw. „Easter Egg”, czyli do „jajka wielkanocnego”. Głównie w świecie IT oraz w grach możemy znaleźć taki back-door, coś premiowego, do czego mają dostęp tylko wtajemniczeni. To się potocznie nazywa właśnie tym „jajuszkiem”. Nie ma i pewnie nie będzie oficjalnej dokumentacji na temat opcji, które możemy w tym miejscu ustawić. Jest tam lista parametrów, do których przypisane są wartości. Zdecydowana większość parametrów należy do grupy technicznych/programistycznych (nic nie mówiących zwykłemu developerowi). Nie należy ich zmieniać, chyba że, jesteśmy świadomi tego co robimy :). Niektóre z tych opcji są opisane na forum Community Qlika.

Jednym z przykładów może być pozycja „SilentErrorInChart” która domyślnie ma wartość 0. Gdy ją włączymy (ustawiając 1 > opcja SET > restart QlikView)  to nie wyświetlane będą komunikaty o błędach w wyrażeniach (blokujące wyświetlanie całego obiektu) zamiast tego pokazany będzie znak myślnika w kolumnie zawierającej błąd.

Domyślnie mając wartość parametru = 0 w przypadku błędu w tabei mamy:

Po ustawieniu wartości na “1” otrzymamy tabelkę wraz z kolumną zawierająca błąd:

 

Więcej na temat tej opcji na stronie: http://qlikviewcookbook.com/2015/07/using-sr11-silenterrorinchart-switch/

Easter Egg w QlikView na przykładzie SilentErrorInChart