Firma Qlik przygotowała dokument pod nazwą: “Qlik Sense and QlikView Strategy“, w którym znajdziemy bardzo ciekawe zestawienie porównania funkcjonalności Qlik Sense Enterprise, Cloud, QlikView oraz konkurencyjnych narzędzi BI opartych o analizę wg zapytań (query-based). W dokumencie znajdziecie również informację, który system wybrać jeśli jestem nowym klientem jak i sekcję dla użytkowników z wdrożonym QlikView.

DOKUMENT: http://www.qlik.com/us/resource-library/qlik-sense-and-qlikview

Porównanie: Qlik Sense vs QlikView vs inne narzędzia wizualizacji