Storytelling with Data

Developerzy Business Intelligence koncentrują się w swojej pracy przede wszystkim na twardych obszarach, takich jak: zaprojektowanie architektury, przygotowanie ETL oraz warstwie obliczeniowej, skupiając swoją uwagę na jakości danych jednocześnie zaniedbując aspekt poprawnego przekazu informacji. Coraz częściej dostrzegana jest jednak warstwa